Reunió de l’alcalde amb l’arquitecte municipal

Dimecres 18 de gener de 2023 l’alcalde Toni Trilles, junt amb els dos tinents d’alcalde, Irene Vidal i Carlos Llaudó, es van reunir amb l’arquitecte municipal, Gerard Carreras, i l’arquitecte Isi Costa, responsable de la redacció dels projectes del consultori mèdic i del nou casal.

Durant aquesta reunió, l’Isi Costa va presentar els plànols i va fer totes les explicacions pertinents. També va resoldre els dubtes que es van plantejar.

El projecte del consultori ja ha estat sotmès a exposició pública durant el termini establert. El proper pas serà la licitació de les obres.
Pel que fa al projecte del nou casal de Guils, properament es sotmetrà a exposició pública durant el termini establert. Posteriorment, i sempre i quan no hi hagi al·legacions que endarrereixin els terminis, es procedirà a la licitació de les obres.

Si no hi ha entrebancs, un cop començades, les obres de cadascun dels projectes tindran una durada prevista de 3 mesos.

Regidoria d’Urbanisme
Ajuntament de Guils de Cerdanya