Edictes

Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1123 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació de les bases i la convocatòria per regular el procés selectiu per a la contractació d'una plaça d'auxiliar administratiu, grup C2
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1081 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local (Decret 2024.0024)
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1050 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'aprovació de l'actualització del projecte d'urbanització del Polígon Pau Gui 6 de Guils de Cerdanya
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1049 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Revocació i delegació de competències de l'Alcaldia als regidors (Decret núm. 2024-0025)
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1048 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1047 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Revocació i delegació de competències de l'Alcaldia als regidors (Decret núm. 2024-0015)
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1032 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació definitiva del projecte d'obres per a la rehabilitació d'un local per destinar-lo a dos consultoris, wc adaptat, sala polivalent i arranjament de l'exterior (Exp. núm. 430/2023)
Exercici: 2024 Bop: 30-0 Edicte: 988 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm 11, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis i activitats a l'estació d'esquí nòrdic Guils Fontanera
Exercici: 2024 Bop: 12-0 Edicte: 283 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 237-0 Edicte: 10453 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació 2023
Edictes