Edictes

Exercici: 2023 Bop: 225-0 Edicte: 9771 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9902 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9901 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovaci贸 Inicial d'un projecte d'obres - Exp. 430/2023
Exercici: 2023 Bop: 204-0 Edicte: 8718 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovaci贸 inicial de modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal n煤m. 11, reguladora de la taxa per a la prestaci贸 dels serveis a l'estaci贸 d'esqu铆 n貌rdic Guils Fontanera
Exercici: 2023 Bop: 197-0 Edicte: 8397 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovaci贸 Inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 171-0 Edicte: 7489 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovaci贸 inicial d'una mem贸ria valorada (Exp. 310/2023)
Exercici: 2023 Bop: 171-0 Edicte: 7488 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Delegaci贸 de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 166-0 Edicte: 7332 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovaci贸 inicial de la modificaci贸 de la Plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6532 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Delegacions de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6530 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Delegaci贸 d'atribucions de l'Alcaldia als regidors
Edictes