CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS  DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A L’AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA ANUALITAT 2022

La Diputació de Girona ha donat suport econòmic a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya concedint les subvencions que es detallen a continuació:

Concepte Import
Fons de Cooperació econòmica:

Per neteja viària i arranjament de sots en vials urbans

39.423,00 €
Per a despeses del lloc de secretari-intervenció 10.000,00 €

 

Per a despeses culturals 6.957,00 €

 

Per a actuacions en camins 1.600,00 €

 

Per a noves tecnologies 771,33 €

 

Actuacions en matèria forestal:

Per a la instal·lació de 95 metres de tancat ramader de fusta i porta metàl·lica

4.500,00 €
Fons de caràcter extraordinari 2022:

Per a manteniment de les zones verdes i altres espais públics i per a l’arranjament de la zona de l’entorn de la Font de Saneja

21.853,63 €
Pla a l’acció 2022-2023:

Per al servei de comptabilitat energètica

972,00 €
Pla a l’acció 2022-2023:

Per a accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat municipal

2.137,40 €
Per a actuacions municipals per nevades any 2022 (Despeses corrents) 12.336,17 €

 

Per a actuacions municipals per nevades any 2022 (Inversions):

Per a l’adquisició de camió llevaneus Unimog U219

50.000,00 €