Bujols de reciclatge

♻️Per incentivar i reforçar la recollida selectiva en origen, el Consell Comarcal de la Cerdanya està posant a disposició dels municipis i els seus equipaments (instal·lacions esportives, escoles, locals socials, etc.), bujols (120 L) i papereres (90 L) de recollida de paper, cartó, envasos i vidre.

📝 L’Ajuntament de Guils de Cerdanya ja ha fet la sol·licitud corresponent a través del formulari que ha enviat el Consell Comarcal. S’han demanat bujols per als 3 locals socials i per a les 3 zones esportives del municipi: pista de Guils, pumptrack de Saneja i camp de futbol de Sant Martí. També s’han demanat papereres per l’interior dels local socials i per a l’ajuntament.

🟢 El Consell Comarcal els repartirà de manera equitativa entre els diferents municipis en funció de les sol·licituds.

Ajuntament de Guils de Cerdanya
www.guils.cat