Balanç econòmic positiu del primer semestre a Guils de Cerdanya

El balanç econòmic del primer semestre del 2018 de Guils de Cerdanya és molt positiu, com així ho revelen les dades fetes públiques.

image002 copia

El tancament econòmic dels primers sis mesos de l’any posa de manifest que l’Ajuntament de Guils de Cerdanya porta ingressats 960.155,77 euros, una xifra que representa més del 80% del previst per tot l’any, segons l’aprovació del document pressupostari del 2018. En aquest capítol, el consistori de Guils preveia uns ingressos d’1,1 milions d’euros.

Els ingressos provinents, principalment, dels impostos, lloguers i llicències d’obres, ha estat superior a les previsions inicials i aquest fet ha marcat un balanç positiu per a les arques municipals.

Només en el mes de juny, l’últim dels mesos d’aquest primer semestre de l’any, els ingressos han estat de poc més de 135.000 euros (en el quadre adjunt hi apareix desglossat aquest capítol d’ingressos).

quadre juny18 guils